Sportfiske

Sportfiske är ett samlingsnamn för all typ av fiske som sker som en hobbyverksamhet, och inte som levebröd. Det är alltså en term som skiljer yrkesfiskare från fritidsfiskare. Trots denna minst sagt allmänna och icke-officiella betydelse av ordet ”sportfiske” är sportfiskarna själva desto mer organiserade. I Sverige tar till exempel den ideella organisationen Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (eller Sportfiskarna i folkmun) till vara på sportfiskarnas intressen. De agerar också för att värna sjöar och vattendrag, driva en debatt i frågan om fiskevård, utveckla sportfisket till att vara tillgängligt för alla och för att stimulera fiskeintresset hos barn och ungdomar. Organisationen är fördelad på hela 26 olika distrikt i Sverige, och i varje distrikt ingår ett flertal olika fiskeföreningar. De har med andra ord tyngd bakom sig då de bildar opinion och driver olika frågor.

Inom sportfiske kan man ägna sig åt en rad olika typer av fiske. Två av de mest kända är kanske flugfiske (då man använder sig av en fiskefluga som bete) och pimpling (då man metar genom isen). Den allra äldsta formen av sportfiske (och fiske överlag) är mete. Rättare är dock att säga att det är den äldsta formen av fiske med redskap. För mete använder man oftast någon form av fiskespö tillsammans med en metrev. Även mete kan delas in i flera underkategorier beroende på vilken typ av fisk man fiskar efter, vilken typ av utrustning man använder och vilken typ av nappindikator man använder (vilket då kallas flötmete eller bottenmete).fisherman-591699_640

En annan form av fiske, som kanske är den vanligaste tillsammans med mete, är spinnfiske, som innebär att man använder ett fjädrande spö med lång rev och spinnrulle, tillsammans med någon typ av fiskedrag. Tillsammans brukar dessa komponenter i folkmun kallas för ett ”kastspö”.

Fiske är således en hobby som många ägnar mycket tid åt, men för att uppskatta fiske gäller det självklart att man uppskattar att vara ute i naturen. Det finns de som hellre sitter inomhus, där det moderna livets bekvämligheter finns tillgängliga, och ägnar sig åt att spela datorspel.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto